Wikia

Tekken Wiki

Mamiko Noto

1,426pages on
this wiki
Talk0


Seiyuu

Mamiko Noto is a Japanese voice actress who voiced Jun Kazama and Unknown in Tekken Tag Tournament 2.

Around Wikia's network

Random Wiki